Ogrody perspektyw w obiektywie


Możliwość włączenia się w europejski wymiar edukacji poprzez odbycie dwutygodniowej praktyki w Rimini we Włoszech dała grupie uczniów z Technikum architektury krajobrazu szansę na zapoznanie się z warunkami pracy w innym kraju UE, a także na poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu szkółkarstwa oraz metod pielęgnacji roślin klimatu śródziemnomorskiego.

Zdobyte podczas mobilności wiedza i doświadczenie zwiększają wartość ucznia jako przyszłego pracownika. Dodatkową korzyścią wynikająca z praktyk zagranicznych jest nabycie umiejętności pracy w wielokulturowym zespole, w innym obszarze językowym. Uczniowie dzięki kontaktom z włoskimi pracodawcami stali się pewniejsi siebie, bardziej samodzielni i otwarci. Udział w mobilności zapewni im nie tylko lepszy start w przyszłość, ale również pozwolił zaobserwować w praktyce wartości takie jak tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, niedyskryminacja i równość.