Okno na przyrodę


Pogłębianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz klimatu oraz promowanie korzystania z ekologicznych środków transportu jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Jeśli nie będziemy dbali o naszą przyrodę, to zostanie nam tylko podziwianie jej w nienaturalnych warunkach, a przecież nasza planeta jest taka piękna, mnóstwo w niej ciekawych roślin i zwierząt.