Oko w oko z kulturą Europy – ZSO Nr 1 STO – 2017


Projekt “Make Me a European” dał nam okazję bezpośredniego poznania dziedzictwa kulturowego Europy. Zdjęcie rejestruje unikalną chwilę bliskiego zetknięcia z tym zagadnieniem i bardzo dobrze ilustruje ideę naszego projektu – spotkanie z Innymi i różnorodnością Europy.  Projekt realizowaliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie.