Operacja – Open Science Schooling


Projekt ma na celu przybliżenie uczniom prawdziwego oblicza nauki. Dziś ćwiczymy na manekinie ale to tylko dlatego aby w przyszłości taka operacja udała się i aby pacjent przeżył. Postępujemy według zasady im więcej potu na poligonie tym mniej krwi na polu walki 🙂

Innym celem który realizujemy w projekcie to praktyczne uczestnictwo naszej młodzieży w poznaniu prawdziwego oblicza NAUKI obecnej w naszej lokalnej społeczności, opartej o innowacje i realne badania. Jednym z naszych sukcesów jest przedstawienie wyników naszych badań na Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów Biopotencjał 2108. Teraz przygotowujemy się do opracowania i napisania publikacji! Każdy dzień to duża dawka emocji i wiedzy.

Strona naszego projektu: http://openscienceschooling.blogspot.com/