Optyczka w pracy – żaden problem jej nie przerośnie. Augenoptikerin bei der Arbeit – kein Problem ist für sie zu groß.


Zagraniczne praktyki uczniowskie to okazja do weryfikacji własnych umiejętności, zdobywania doświadczeń, to szansa na sprawdzenie czy zawód, o którym się marzy, jest trafnym wyborem, czy nic nie stanie na przeszkodzie, by go wykonywać w przyszłości – w Polsce lub za granicą.

Zdjęcie wykonano podczas praktyk w Niemczech, w Lipsku. Uczennica wykonuje pracę w zakładzie optycznym. Obsługuje skanocentroskop, ustalając środek optyczny. I nic nie jest w stanie stanąć jej na przeszkodzie, nawet niski wzrost