Oto my!


Film jest kompilacją zdjęć prezentujących działania w kraju i niektóre działania wspólne. Logo otwierające film zostało wybrane w konkursie przeprowadzonym podczas spotkania w Barreiro w Portugalii i jest dziełem uczniów słowackich. Piosenka w tle, śpiewana przez jednego z uczestników projektu, Briana Boniniego, została napisana przez wykonawcę do wybranej w konkursie przeprowadzonym na spotkaniu w Sint-Michiels w Belgii melodii hymnu projektowego, skomponowanej przez uczniów rumuńskich.