Otwieramy się na świat


Podczas międzynarodowych spotkań projektowych młodzież  z siedmiu krajów europejskich uczestniczących w projekcie miała  możliwość  sprawdzenia swoich kompetencji językowych, współpracy w grupie międzynarodowej, nabycia kompetencji miękkich, a przede wszystkim obalenia uprzedzeń i stereotypów. Nieocenionym była możliwość codziennej, bezpośredniej komunikacji w języku obcym. Dzięki projektowi uczniowie nabyli wiedzę z wielu przedmiotów, a co najważniejsze otworzyli się językowo na świat.