Our career?


Jednym z zadań projektu „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększających poziom zatrudnialności” jest udział uczniów w mini stażach zawodowych celem poznania specyfiki danego zawodu i wybrania właściwej ścieżki kariery w przyszłości. Zaprezentowany film jest relacją z pierwszej wizyty projektowej uczniów z Turcji, Cypru, Włoch i Estonii w Polsce. Ukazujemy w nim udział uczniów w mini stażach zawodowych, przedstawiamy również relację z uroczystego otwarcia projektu w naszym liceum.