OUT with burnOUT!


Projekt “OUT with burnOUT! ma na celu wzrost wiedzy o wypalaniu zawodowym, jego objawach, a także profilaktyce. Partnerzy z Mołdawii, Rumunii, Polski oraz Szwecji spotkali się na szkoleniu w Bukareszcie, aby wspólnie przyjrzeć się temu zagadnieniu.