Patriotycznie


Uczestnicy projektu “Taste the life” wykorzystali zdobyte umiejętności i wiedzę do stworzenia biało-czerwonej motanki z okazji Święta Niepodległości. Projekt finansowany był przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży ze środków MEiN.