„Pedagogika wolności – sky is the limit”


„Pedagogika wolności”- Marzenia są momentami odczuwania wolności. Jesteśmy zgodni co do tego, że faza utopii jest bardzo ważna w  kreowaniu indywidualnej i wspólnej przyszłości. Ważna jest także ciekawość, kreatywność oraz gotowość do eksperymentu. Metody artystyczne wspierają abstrakcyjne myślenie, innowacyjność i zachęcają do testowania różnych strategii zarówno indywidualnie jak i w grupie. Metaforą wolności stały się dla nas konie. Młodzież miała możliwość obcowania z nimi, poznania niewerbalnego komunikowania międzygatunkowego. Przebywała w pięknej przestrzeni z wieloma możliwościami odkrywania swoich talentów. Wszystko to wspierane było przez proces grupowy i indywidualne wsparcie jednostek pod hasłem: sky is the limit.