Pierwszy Dzień Wiosny z Erasmusem + w Chrobrym


Uczniowie klas pierwszych i drugich z okazji  pierwszego dnia wiosny przygotowali stoiska reprezentujące kraje partnerskie oraz wykonali  marzanny pochodzenia polskiego, hiszpańskiego, rumuńskiego, włoskiego oraz tureckiego. Ponadto przygotowano i zaprezentowano wybrane tańce narodowe krajów partnerskich projektu. Uczestnicy Project Club zorganizowali z kolei tzw. Kącik Erasmusa, gdzie uzyskiwano informacje o programie i mobilnościach.