Plany aktywności


Plany aktywności zostały opracowane przez nauczycieli biorących udział w projekcie. Składają się z obrazków i napisów, które pomagają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykonywać różne zadania. Dzięki wykorzystaniu planów w terapii zwiększa się samodzielność i rozwijają się umiejętności społeczne uczniów. Zdjęcie ilustruje kolejność działań związanych z kupowaniem biletu.