Plickers w Hiszpanii


Głównym celem naszego projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, przede wszystkim kompetencji językowych oraz kompetencji w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii i matematyki, z uwzględnieniem ich powiązania ze sztuką, kreatywnością i innowacyjnością. Uczniowie wraz z nauczycielami różnych przedmiotów przygotowują ciekawe zadania, które według nich ułatwią przyswajanie wiedzy z danego przedmiotu. W czasie sześciu spotkań w szkołach partnerskich zespoły projektowe dzielą się najlepszymi pomysłami na ciekawe zadania, lub całe lekcje.

W czasie zimowego spotkania w Hiszpanii uczennica naszej szkoły przeprowadziła autorską lekcję  na temat bakterii, zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w czasie podsumowania lekcji za pomocą platformy PLICKERS.