Po lekcji żywej historii


Zdjęcie ‘Po lekcji żywej historii’ przedstawia rozmowę Sybiraczki, pani Barbary Szleszyńskiej-Malec, z jednym z uczestników wymiany młodzieży ‘Let me tell you a story – Grandparents’. Zostało ono wykonane po lekcji żywej historii, w trakcie której pani Barbara opowiedziała uczestnikom historię swojej rodziny zesłanej na Syberię w trakcie wojny.

Lekcja żywej historii to spotkanie z seniorem, świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, które miały wpływ na jego życie. Istotą spotkania nie jest nauka o ważnych wydarzeniach historycznych w ogólnym znaczeniu, a skupienie się na losach jednostki w ciekawej, niejednokrotnie tragicznej sytuacji z historii świata.