PO WER – nowy punkt widzenia


Park Sierra Nevada i ja – koordynator projektu i nauczyciel towarzyszący uczniom. Projekt zaprowadził mnie do miejsca, z którego widzę więcej, szerzej, inaczej. Nie jest to tylko moje osobiste doświadczenie chwili. To spojrzenie zmienia mnie, ale ma też wpływ na moich uczniów, moich współpracowników, moją szkołę. Zmienia życie, otwiera oczy i umysły…