Pobór próbek wody z Jeziora Trzesieckiego


W trakcie wizyty w ECE i RJ w Szczecinku uczestnicy mobilności dokonywali poboru próbek wody z pobliskiego jeziora, które następnie zostały poddane analizie fizyko-chemicznej.