Podręcznik do… WF


Zdjęcie zostało wykonane w islandzkiej szkole średniej podczas job shadowing. Przedstawia 2 strony z podręcznika do wychowania fizycznego – uczniowie w I klasie przez 1 godzinę  w tygodniu realizują WF w formie zajęć teoretycznych, które zawierają m. in. elementy anatomii, fizjologii, zdrowego żywienia, różnych form rekreacji oraz przepisów zespołowych gier sportowych i zasad w sportach indywidualnych.