Podróż do źródeł motywacji


“Podróż do źródeł motywacji” został zatwierdzony do realizacji w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w latach 2019-2021 ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu “Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Celem projektu jest znalezienie przyczyn braku motywacji do nauki. Rozpoznanie tych przyczyn pomoże znaleźć środki i metody do wspierania uczniów w procesie nauczania poprzez umiejętne motywowanie. W trakcie opracowywania skutecznych metod motywujących uczniów do pracy, szczególną uwagę zwrócimy na interdyscyplinarne nauczanie, które uświadamia, że wszystkie nauczane dziedziny przenikają się i tworzą pełny obraz świata. To nadaje sens uczeniu się i poznawaniu. Jest najlepszą motywacją do pracy.

Strona www projektu: http://kierunek-motywacja.weebly.com/