Podróż po Europie – zajęcia teatralne w Grosseto


Podczas krótkoterminowej wymiany grup uczniów we Włoszech uczniowie z 6 szkół partnerskich z  Grecji, Portugalii, Polski, Rumunii, Turcji i Włoch uczestniczyli w warsztatach teatralnych. Zajęcia były prowadzone przez profesjonalną włoska aktorkę, dzięki której uczniowie mogli odkryć swój artystyczny potencjał i radość nieskrępowanego tworzenia. Działania rozpoczęły się od rozpoznawania przez uczniów swoich dominujących inteligencji. W projekcie wykorzystywaliśmy gardnerowską teorię Inteligencji wielorakich. Uczniowie wykonywali ćwiczenia pozwalające odkrywać, co robią najlepiej. W kolejnym etapie uczniowie podzieleni na grupy  przygotowywali rekwizyty, pracowali nad plastyką ruchu i interpretacją tekstu. Międzynarodowa grupa uczniów przygotowała wspaniały spektakl teatralny, który zaprezentowała przed szeroką publicznością. Zajęcia warsztatowe wpłynęły na przełamanie barier komunikacyjnych wszystkich uczestników oraz były wspaniała zabawą.