Podróż to nauka w drodze.


Największym plusem  naszego Projektu jest fakt, że nauczyciele z Gminy Wadowice wezmą udział w 108 kursach językowych i metodycznych w 8 krajach europejskich. To forma doskonalenia zawodowego, z której dotychczas nie korzystali. Oprócz wzbogacenia warsztatu pracy, kształcenia umiejętności językowych i komunikacyjnych poznają walory turystyczne i kulturę krajów docelowych. W ramach przygotowań korzystają z przewodników turystycznych zakupionych dla każdej placówki Konsorcjum.