Podsumowania, pożegnania w formie wycieczki.


Ostatnia wycieczka w projekcie “Conflict to Cooperation” do Energylandii przyniosła ogrom pozytywnych wrażeń i dowiodła, że udało się wspólnie osiągnąć wyznaczone cele. Szkoda, że to już koniec – mówią uczestnicy!