Podsumowanie projektu ERASMUS + „Partnerstwo dla dwujęzycznej edukacji obywatelskiej” Polska, Włochy, Hiszpania


Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL w Zamościu zrealizowała projekt „Partnerstwo dla dwujęzycznej edukacji obywatelskiej”. Nasze szkoły partnerskie: Ottavo Circolo Didattico w Piacezny, Włochy i Escola Sagrada Familia w Barcelonie.

Projekt wspierał cele Partnerstwa istotne dla procesu stymulowania aktywnego udziału dzieci i młodzieży w życiu demokratycznym oraz edukacji anglo- i dwujęzycznej.

Główne rezultaty:

  1. OPRACOWANIE PROGRAMU DWUJĘZYCZNEJ EDUKACJI OBYWATELSKIEJ, moduły: Obywatel Regionu (Zamojszczyzna, Katalonia, Emilia-Romania), Obywatel Kraju (Polska, Hiszpania, Włochy), Obywatel Europy, Obywatel Świata.
  2. REALIZACJA SZKOLEŃ METODYCZNYCHY DLA NAUCZYCIELI – 27 osób. Tematyka związana z nauczaniem dwujęzycznym i nowoczesnymi metodami nauczania  angielskiego.
  3. WDROŻENIE OPRACOWANEGO PROGRAMU Podczas międzynarodowych warsztatów młodzież realizowała opracowane scenariusze – ponad 100 zaangażowanych uczniów.

http://zamosc.smartschool.eu.com/index.php/89-erasmus1