Podsumowanie


Efektem końcowym podprojektu było wykonanie plakatów będących efektem pracy uczniów  w międzynarodowych grupach.

Pokazują one podobieństwa bądź różnice w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w krajach partnerskich.