Pokażę ci swoje miasto


Wraz z naszą Szkołą Partnerską, Heinrich-Heine-Gymnasium w Dortmundzie, II Liceum Ogólnokształcące im Królowej Jadwigi w Toruniu realizuje w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2021 projekt ERASMUS + pod tytułem „Ich zeig dir meine Stadt”.

 

Projekt ma na celu umożliwienie uczniom obu szkół poznania miast partnerskich za pomocą mediów cyfrowych. Uczniowie podczas wymiany ćwiczą nie tylko wykorzystywanie innowacyjnych technologii podczas oprowadzania po swoim mieście, ale również rozwijają ważne umiejętności interpersonalne i interkulturowe.