Połączenie kultur w Efezie


Uczestnicy projektu “Ostatnia szansa – zachowanie bioróżnorodności dla następnych pokoleń” podczas mobilności w Turcji odwiedzili historyczne i kulturowe dziedzictwo miasta Efez. Wśród odwiedzonych miejsc znalazły się ruiny starożytnego Efezu (w tym kolumny, biblioteka, łaźnie czy amfiteatr), jednak szczególną uwagę zwrócił Dom Maryi, czyli obecne sanktuarium, będące ostatnim miejscem, w którym mieszkała Maryja Dziewica.

Na miejscu oprócz samego domu znajduje się figurka Maryi, szopka, źródełka wody (źródełko szczęścia, pieniędzy i miłości) oraz ściana, na której zamieszcza się kartki z intencjami. Na szczególną uwagę w tym świętym miejscu zasługuje notatka historyczna na temat dowodów na to, że jest to faktycznie Dom Maryi, przedstawiona we wszystkich językach świata.