Polonez w Polonezköy


Na zdjęciu widać uczestników szkolenia, którzy wspólnie tańczą poloneza podczas szkolenia w miejscowości Polonezköy. Prowadzeni są przez prezeskę stowarzyszenia na rzecz promocji kultury dawnej WICI, z którym jako kobiety.lodz.pl (polska organizacja partnerska w projekcie) na co dzień tworzymy lokalnie konsorcjum. W aktywnościach prezentowanych podczas wieczoru wielokulturowego dbaliśmy o przekazanie naszych tradycji w sposób edukacyjny, interaktywny i włączający wszystkich uczestników szkolenia tak, aby przyczynić się do realizacji europejskiej wartości zwiększania spójności społecznej oraz solidarności między państwami.