Polonezköy – Czyli mała Polska w Turcji


Projekt miał miejsce w wyjątkowym dla polskiej grupy miejscu – Polonezköy. To wieś po azjatyckiej stronie Stambułu, zasiedlona w 1842 r. przez niewielką grupę polskich emigrantów. Do dziś istnieje tam społeczność polska. Nasze uczestniczki znalazły w tej miejscowości ulicę im Adama Mickiewicza oraz dom pamięci cioci Zosi, która w XIX wieku krzewiła polską kulturę, ucząc dzieci języka polskiego oraz organizując pozaformalne zajęcia edukacyjne dla regionalnej społeczności. Ciocia Zosia stała się dla nas inspiracją lokalnej trwałej w rezultatach działalności edukacyjnej na rzecz ochrony różnorodności kulturowej i językowej, zwiększania spójności społecznej oraz solidarności między państwami. Gdy przechadzałyśmy się uliczkami wsi, Turcy serdecznie nas pozdrawiali, kłaniając się, uśmiechając i mówiąc dzień dobry. Czułyśmy otwartość i gościnność wypracowaną dzięki wielopokoleniowym przyjaznym relacjom pomiędzy przedstawicielami polskiej i tureckiej kultury w tym regionie.