Polsko-hiszpańska koordynacja


Zdjęcie przedstawia dwie koordynatorki ze strony polskiej oraz hiszpańskiej. Tak jak ta hiszpańska kotara, tak te dwie nauczycielki połaczył wspólny cel – realizacja działania job-shadowing oraz kontynuacja  współpracy miedzy szkołami hiszpańką i polską . Tak niewiele trzeba, żeby zrealizować wspólny cel – wystarczy patrzeć razem w tym samym kierunku.