Polsko – ukraińska nić porozumienia


Żeby efektywnie pracować – trzeba się integrować. W związku z czym uczestniczyliśmy w wieczorze polsko – ukraińskim,  grach i zabawach integracyjnych, które umożliwiły nam stworzenie zgranego zespołu oraz inspirującej atmosfery. Wszystkim działaniom podjętym podczas projektu przyświecało hasło wymyślone przez młodzież podczas warsztatów: “Razem możemy wszystko”.