Polsko-Ukraińskie innowacje społeczne


Inicjatorami projektu „Ukraińsko – Polskie Warsztaty Podstaw Przedsiębiorczych w dobie nowoczesnych technologii” byli studenci Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz  Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie.

Głównym celem projektu było wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w  życie społeczne, poprzez wspieranie idei przedsiębiorczości społecznej. Cel ten został zrealizowany w formule warsztatów, które stanowiły podstawę dla realizacji projektu grupowego.

Na zdjęciu student Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie – Oleh Potylchak podczas finałowej prezentacji projektu swojej drużyny ‘Smart Hooks’.