Polsko Ukraińskie Inspiracje


Europejskie wartości w projekcie„Kolory Świata. Polsko-ukraińskie inspiracje” to:

– uświadomienie wartości upcyklingu, wokół którego zbudowany był cały projekt

– integracja

– kształtowanie twórczej postawy

– kształtowanie świadomego podejścia w rozwiązywaniu problemów

– kształtowanie postawy proekologicznej

– kształtowanie otwartej, prospołecznej postawy

– rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Upcykling to sposób na wyzwolenie kreatywności przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. Za przykład upcyklingu może posłużyć technika tworzenia kolaży, rzeźb, czy nadawanie drugiego życia używanej odzieży.

I wszyscy w tym zagmatwanym świecie  pragniemy pokoju, wolności i realizacji projektów w realu.