Pomimo wszystko – ja też potrafię!


Nie jest ważne skąd jestem i jaki jestem – mam prawo do nauki i rozwoju, do poznawania niezwykłych dla mnie rzeczy, do zdobywania nowych doświadczeń – jestem gotowy zmierzyć się z każdym zadaniem, nawet tym w formie gigantycznej ośmiornicy.

Projekt „Dobry staż – dobry start” realizowany w  Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach programu Erasmus+ jest możliwością rozwoju zawodowego dla 48 uczniów, pochodzących z defaworyzowanego regionu kraju i często z rodzin dotkniętych problemami społecznymi, jest szansą na pokonanie ograniczeń fizycznych, umysłowych, społecznych czy ekonomicznych. Jest szansą na poznanie świata i odnalezienie w nim siebie.