Ponadnarodowa mobilność uczniów “Kopernika” – edukacja bez granic


Bazując na opiniach i ocenach wystawianych przez uczniów i ich rodziców, wszyscy uczestnicy naszego projektu Kompetentni Europejczycy – rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów jednoznacznie wskazali, że realizacja programu miała bardzo wysoki poziom merytoryczny. Ponadto uczestnicy deklarują, iż stali się bardziej pewni siebie i przekonani o swoich umiejętnościach, potrafią współpracować z osobami z innych środowisk i kultur, potrafią się lepiej odnajdywać w nowych sytuacjach, stali się ciekawi i otwarci na nowe wyzwania. Niewątpliwie udział w projekcie umożliwił motywację do pracy, stworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, wzrost prestiżu szkoły wśród innych placówek edukacyjnych. “Była to świetna forma integracji połączona z nauką. Nie zabrakło też śmiechu i rozmów w kilku językach. Myślę, że wszyscy chętnie powtórzyliby ten wyjazd.”