Popeye Village – bajkowa wioska Papaja


Niewątpliwym plusem każdej mobilności zagranicznej poza zajęciami np. kursem językowym, kursem z zakresu TIK jest możliwość poznawania kultury materialnej i niematerialnej kraju.