Portugalia-” United colours of creativity” – muzyka i taniec


Zdjęcie zrobione w Fundao-Portugalia. Warsztaty z muzyki i tańca mające na celu integrację poprzez sztukę zarówno uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uczniami szkół masowych jak i integrację międzykulturową. Wróciliśmy pełni wrażeń i nowych przyjaźni.