POWER oknem na świat


Zdjęcie przedstawia uczestników projektu realizowanego  w okresie 1.09.2019-31.08.2021,  dofinansowanego  z Funduszy Europejskich „W drodze po lepszy zawód – drugi przystanek Sewilla” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) akcja „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Uczestnicy są w trakcie weekendowej wycieczki na Gibraltar w ramach programu kulturowego. Pobyt na zagranicznych praktykach jest wspaniałą okazją do poznawania nowych miejsc