POWERowe mydła bez oleju palmowego


Podczas mobilności do Trewiru produkowaliśmy mydła bez oleju palmowego. To było jedno z naszych wspólnych działań podjętych wraz z młodzieżą z Niemiec, aby edukować i uświadamiać, że poprzez codzienne wybory konsumenckie mamy wpływ na życie orangutanów zagrożonych wyginięciem, a mydło wg naszych oczekiwań odnośnie koloru, zapachu, struktury i przeznaczenia można wykonać sposobem domowym. Współpraca w międzynarodowym zespole, odpowiedzialność za jej efekty, komunikacja w językach niemieckim i angielskim to dodatkowe kompetencje, jakie rozwinęliśmy.