Poznajcie nasz projekt


Informacje o naszym projekcie staramy się rozpowszechniać na różne sposoby, począwszy od spotkań z rodziami i uczniami, strony internetowej szkoły czy plakatach w szkole. Każde takie działanie ma nie tylko zainteresować uczniów i rodziców projektem, lecz także przekazać jak najwięcej informacji o krajach partnerskich. Dnia 26.03.2015 odbył się dzień otwarty dla kandydatów, na którym uczniowie należący do klubu Erasmus prezentowali i zapraszali do udziału w naszym projekcie przyszłych uczniów naszej szkoły.