Poznajemy nasze tańce narodowe!


Jednym z celów naszego projektu jest poznawanie oraz zgłębianie wiedzy związanej z historią, kulturą i sztuką krajów partnerskich … ale bez znajomości własnej tożsamości narodowej trudno jest zrozumieć innych. Zajęcia taneczne były kolejnym etapem w naszej podróży po Europie z “walizką kultury” (“Kulturkoffer”), do której “zapakujemy” kujawiaka, poloneza, krakowiaka i wiele uroczych pieśni ludowych.