Poznajemy zasady rysowania map myśli


Uczniowie naszej szkoły zaangażowani w pracę nad projektem wykonywali szereg ćwiczeń doskonalących umiejętności potrzebne do pracy z mapą myśli. W czasie zajęć dzieci rysowały linie na mapach, wybierały ich kolory, formułowały i zapisywały hasła, tworzyły znaki graficzne. Uczniowie mieli okazję do swobodnej rozmowy, uzgadniania stanowiska, uzasadniania swojego zdania, negocjowania ostatecznej formy zapisu.