Poznajemy zasady rysowania map myśli


Uczniowie naszej szkoły bezpośrednio zaangażowani w pracę nad projektem wykonywali szereg ćwiczeń doskonalących umiejętności potrzebne do pracy z mapą myśli: koncentrację, siłę wyobraźni i giętkość umysłu. W czasie kolejnych zajęć dzieci samodzielnie, ale pod kierunkiem nauczyciela rysowały linie na mapach, wybierały ich kolory, formułowały i zapisywały hasła, tworzyły znaki graficzne. To pobudziło ich kreatywność i pamięć, pozwoliło uporządkować myśli. Dzieci miały okazję do swobodnej rozmowy, uzgadniania stanowiska, uzasadniania swojego zdania, negocjowania ostatecznej formy zapisu, przypominania sobie wiadomości.