Poznajmy się


Uczestnicy projektu NGO CODERS, oprócz wdrażania się w tajniki programowania, wspólnie poznawali kraje, z których pochodzą. Podczas wieczorków zapoznawczych przedstawiali swój kraj, poprzez prezentację, zabawy i kąciki kulinarne.