Pozytywnie zakręceni


Zdjęcie zostało zrobione w  maju 2019 roku podczas wizyty w prestiżowej londyńskiej szkole Skinners’ Academy (job-shadowing). Mobilność odbyła się w ramach projektu ‘Eduk@cja-Innow@cja-Integr@cja-nowe wyzwania dla gminy Górno’, który powstał z inicjatywy władz samorządowych gminy Górno (woj. świętokrzyskie). Realizowany był przez konsorcjum, w skład którego wchodzą wszystkie placówki (8 szkół) z terenu gminy oraz organ prowadzący jako lider.   Zachwyciła nas otwartość, życzliwość, wspaniała organizacja pracy nauczycieli i uczniów,  system edukacyjny tj. filozofia i cele tego systemu, przestrzeń edukacyjna, możliwości, jakie ten system tworzy dla indywidualnego rozwoju uczniów i nauczycieli, wielokulturowość, wzajemny szacunek.