Prawdziwa integracja wymaga wiele wysiłku.


Uczniowie musieli samodzielnie bez pomocy nauczycieli zastanowić się, jak przedstawić temat wspólnego projektu w sposób obrazowy ,przy udziale wszystkich uczestników spotkania projektowego. Chociaż każdy miał inną koncepcję, jak to zwykle w dużej grupie bywa, udało się wypracować wspólną wizję.