Prawo do kultywowania tradycji narodowych


Dzieci i nauczycielka w strojach ludowych witają chlebem i solą przybyłych na krótkoterminowe szkolenie w Polsce partnerów projektowych z Bułgarii, Litwy, Norwegii, Grecji, Turcji, Hiszpanii i Włoch.