Prawo do tożsamości narodowej – propagowanie treści projektowych w środowisku lokalnym


Przedstawienie programu artystycznego z okazji Dnia 11 Listopada – Dnia Niepodległości dla podopiecznych Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łodzi. Pensjonariusze ze łzami w oczach wspominali historyczne chwile.