Prezentacja 10 filmów pt. “Jak promować projekt Erasmus+”


W czasie wizyty w szkole Portugalii każda z 10 obecnych szkół prezentowała przygotowany wcześniej film. Na zdjęciu: uczniowie i nauczyciel z Polski /Sylwia, Dawid, Patryk, Rita/ podczas prezentacji filmu “Jak promować projekt Erasmus+?”. Pokaz odbył się w domu kultury w Cuba m.in. w obecności wielu lokalnych gości.