Prezentacja polskiej legendy we Włoszech


Podczas pobytu we Włoszech nauczyciele zaprezentowali legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Legenda  przygotowana została w formie prezentacji multimedialnej.  Rysunki do prezentacji wykonali uczniowie klasy II c, III c i V.  Legendę czyta Jakub Otremba uczeń klasy III c.