Prezentacja projektu na posiedzeniu RP.


W trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej koordynator. p. Paweł Cisoń przedstawił nauczycielom najważniejsze założenia realizowanego przez ZSP Nr 2 w Krośnie projektu.